This project is read-only.

installeren van modules

Topics: Nederlands (Dutch)
Mar 1, 2013 at 11:52 PM
Edited Mar 1, 2013 at 11:53 PM
Ik probeer op de remote site: antiekbrocante.nl modules te installeren.

Ik heb in Orchard bij Genreal en dan propertie: Base url naar de remote site verwezen: http://www.antiekbrocante.nl.

Maar als ik een module installeer dan zie ik nog steeds dat ie naar Localuser verwijst: Successfully added 'Orchard.Module.Orchard.DesignerTools 1.6' to \192.168.0.100\localuser\antiekbro\