This project is read-only.

Problemen met het uploaden van de site naar de server

Topics: Administration, Nederlands (Dutch)
Feb 26, 2013 at 3:36 PM
Hoi Iedereen,

ik krijg de volgende foutmelding:

[code]
Server Error in '/' Application.
Could not load file or assembly 'System.Web.Http, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. Access is denied.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'System.Web.Http, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. Access is denied.

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Assembly Load Trace: The following information can be helpful to determine why the assembly 'System.Web.Http, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' could not be loaded.


=== Pre-bind state information ===
LOG: User = NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
LOG: DisplayName = System.Web.Http, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35
(Fully-specified)
LOG: Appbase = file://192.168.0.100/localuser/antiekbro/
LOG: Initial PrivatePath = \192.168.0.100\localuser\antiekbro\bin

Calling assembly : Orchard.Framework, Version=1.6.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null.

LOG: This bind starts in default load context.
LOG: Using application configuration file: \192.168.0.100\localuser\antiekbro\web.config
LOG: Using host configuration file: C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet.config
LOG: Using machine configuration file from C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\config\machine.config.
LOG: Post-policy reference: System.Web.Http, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35
LOG: Attempting download of new URL file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/Temporary ASP.NET Files/root/2e52dc37/bc47075b/System.Web.Http.DLL.
LOG: Attempting download of new URL file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/Temporary ASP.NET Files/root/2e52dc37/bc47075b/System.Web.Http/System.Web.Http.DLL.
LOG: Attempting download of new URL file://192.168.0.100/localuser/antiekbro/bin/System.Web.Http.DLL.
ERR: A fatal error occurred when retrieving next codebase for download (hr = 0x80070005).


Stack Trace:


[FileLoadException: Could not load file or assembly 'System.Web.Http, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. Access is denied.]
Orchard.Environment.OrchardStarter.CreateHostContainer(Action1 registrations) +0
Orchard.Web.MvcApplication.HostInitialization(HttpApplication application) in c:\Users\sebros\My Projects\Orchard\src\Orchard.Web\Global.asax.cs:46
Orchard.WarmupStarter.<>c__DisplayClass3.<LaunchStartupThread>b__2(Object state) in c:\Users\sebros\My Projects\Orchard\src\Orchard.WarmupStarter\Starter.cs:89

[ApplicationException: Error during application initialization]
Orchard.WarmupStarter.Starter
1.OnBeginRequest(HttpApplication application) in c:\Users\sebros\My Projects\Orchard\src\Orchard.WarmupStarter\Starter.cs:63
Orchard.Web.MvcApplication.Application_BeginRequest() in c:\Users\sebros\My Projects\Orchard\src\Orchard.Web\Global.asax.cs:29

[TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation.]
System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(IRuntimeMethodInfo method, Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeType typeOwner) +0
System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(IRuntimeMethodInfo method, Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeType typeOwner) +72
System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks) +335
System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture) +28
System.Reflection.MethodBase.Invoke(Object obj, Object[] parameters) +19
System.Web.Util.ArglessEventHandlerProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +57
System.Web.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +148
System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +75

[/code]
Feb 26, 2013 at 8:46 PM
Het kan een rechten probleem zijn, kijk ook hier:
http://forums.iis.net/t/1153887.aspx
Feb 28, 2013 at 9:43 AM
THX for ur replay. Maar alle rechten zijn ingesteld. ALs je naar: www.antiekbrocante.nl gaat zie je wat ik bedoel. Is er niet een bepaalde instelling in de config file nodig?

Groet,

Niels
Feb 28, 2013 at 3:14 PM
Draait de application pool wel op .NET 4 ?
Mar 1, 2013 at 2:25 PM
Edited Mar 1, 2013 at 2:28 PM
Ja, dat is em nou juist. Op de server draait ie op .NET 4.0. Zelfs de mensen van http://webhosting.nitroserve.nl/ kunnen em niet werkend krijgen. ben er al maanden mee bezig. Weten jullie wellicht een provider waar het wel werkend kan draaien?
Mar 1, 2013 at 3:17 PM
Edited Mar 1, 2013 at 4:35 PM
Wat voor hosting omgeving heb je dan?
De foutmelding geeft ook aan 'Access is denied' dus wel een rechtenkwestie. Het gaat er vermoedelijk om dat het account waaronder de application pool van jouw website draait, toegangsrechten heeft op de directory (waar je website staat). Hoe je dat regelt hangt van je hostingomgeving af.

Als de appool onder de default (DefaultAppPool) draait (Windows 7 / Windows Server 2008 R2), dan heeft dat account toegang nodig tot jou website directory.
application-pool-identities
Mar 1, 2013 at 3:39 PM
HOI ,

bedankt voor je antwoord. maar de link die je me geeft , geeft een blanco pagina.

Dus het ligt wel aan de server? En niet aan hoe het locaal is ingesteld?
Mar 1, 2013 at 4:45 PM
Oeps, link is hersteld.

Uiteraard ligt het aan de server. Er valt lokaal toch niets in te stellen? Lokaal heb je alleen een webbrowser.

Je kunt natuurlijk (voor test en/of ontwikkeling) lokaal ook Orchard draaien (i.c.m. Visual Studio of WebMatrix), op een lokale webserver (IIS / IIS Express / ASP.NET development server). Er zit geen koppeling tussen lokaal en server; het zijn 2 verschillende deployments. De één publiekelijk (internet) en de ander privé.
Mar 1, 2013 at 5:01 PM
THX Geertdoornbos,

heb de webhost nog gecontacteerd. En de site is nu live!!!

Groet,

Niels.
Mar 1, 2013 at 5:08 PM
Super, succes!